Các sản phẩm thời trang khuyến mại giảm giá của LOZA, hàng sale off đẹp của LOZA với giá rẻ bất ngờ. Hàng khuyến mại giảm giá LOZA vẫn hỗ trợ khách hàng đổi size, trong trường hợp không còn size để đổi khách hàng có thể đổi mẫu khác

Kích thước:   
Kích thước:   
Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước:   
Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước:   
Kích thước:   
Kích thước: