Kích thước:   
580.000 GIẢM CÒN 495.000
Kích thước: